ધોરણ 6થી 8ની પ્રાથમિક શાળાઓ ખોલવા બાબત ઓફિશિયલ પરિપત્ર

ધોરણ 6થી 8ની પ્રાથમિક શાળાઓ ખોલવા બાબત ઓફિશિયલ પરિપત્ર

BREAKING NEWS :- 18 FEBRUARY THI STD. 6 TO 8 NA VARGO START KARASHE 

Education Online education programs

અમારા વોટ્સએપ ગૃપમાં જોડાવા ક્લિક કરો

  100% Education Online Learning – A full-time online degree is obtained from the comfort of your own home without the need for a visit to your college or university campus.
  Hybrid Education – Hybrid education allows students to pursue a combination of on-line and on-campus courses.
 Online courses – While online courses can be part of a degree program, they can also be taken on their own to master a particular subject or learn certain skills.

MOOCs – MOOCs, or largely open courses online courses, are usually delivered in “online” classrooms in the form of lectures with up to 10,000 people

Studying online is not easy!  Institutions Online organizations must meet the same quality requirements as brick-and-mortar organizations.  Learning With the advancement of online learning techniques, virtual organizations have stepped up automated processes to prevent fraud and / or theft.

1613209627340477-1

  Many institutions will partner with universities on campus to develop and deliver online online programs.  This service enables the online service while taking advantage of the advanced skills and technology that the online provider provides, while providing a validated course study by a brick-and-mortar organization.

પરિપત્ર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

વાલી સંમતિ પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

મુદ્દા ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *