ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી 2021| GUJARAT Village election 2021 | STATE ELECTION COMMISSION

ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી 2021| GUJARAT Village election 2021 | STATE ELECTION COMMISSION

State Election Commission, Gujarat was constituted in September 1993 under Article 243K of the Constitution of India. State Election Commission has been entrusted with the function of conducting free, fair and impartial elections to the local bodies in the state.

Part-IX and Part-IXA were incorporated through the amendment no.73 and no.74 in the constitution of India covering provisions regarding the Panchayats and Municipalities respectively. These parts cover constitutions of Panchayats and Municipality including their elections by the State Election Commission..

State election commission carries out activities related to preparation of wards / election division as per local bodies rules, decision of boundaries and distribution of seats along with preparation of voters list for the local bodies organizations like Gram Panchayat, Taluka and District Panchayat / Municipality and Municipal Corporation of the state and conducting general / mid-term / bye-elections and supervising them. For all these functions, the authority is vested in the State Election Commission under Article 243 K under which it has been empowered with Superintendence, Direction and Control of elections of local bodies.

As per the election rules of such local self government organizations, District Election Officer for Panchayat elections, District Municipal Election Officer for elections of municipality and City Election Officer for the elections of municipal corporation have been appointed. State election commission has empowered the collectors for all activities related to elections of Gram Panchayat where as the delimitation and allocation of seats for various reserved categories, voter’s list, election programs and other related activities are carrying out by State Election Commissio 

ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયતોની ચુંટણી ચાલુ રહી છે, જાણો ક્યાં ગામમાં કેટલા ફોર્મ ભરાયા.?


અમારા વોટ્સએપ ગૃપમાં જોડાવા ક્લિક કરો

ક્યાં ગામમાં કેટલા સરપંચ ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા છે?

તમારું નામ ક્યા વોર્ડમાં છે જાણવા અહીં ક્લિક કરો

કયા વોર્ડમાં કેટલા સભ્યોએ ફોર્મ ભર્યા છે?

કેટલા ઉમેદવારોએ ફોર્મ પાછા ખેંચ્યા?

ઘરે બેઠાં ચૂંટણીકાર્ડ કઢાવવા/સુધારવા/ રદ્દ કરવા ક્લિક કરો

કેટલા ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ્દ થયા?

મતદાન દિવસના આંકડા, ક્યા ગામમાં કેટલું મતદાન થયું?

આવનારી ચૂંટણીઓના પરિણામો કઈ રીતે જોવા?

તમારા ગામની મતદાનની ટકાવારી જુઓ (official website)

આજની ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીમાં ક્યાં વિસ્તારોમાં કેટલું થયું મતદાન જોવા અહી ક્લિક કરો


મતદાનની ટોટલ ટકાવારી જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

તમામ માહિતી કઈ રીતે જોવી? વિડીયો દ્વારા સમજવા અહીં ક્લિક કરો

 

Official website click here

 

સરપંચ ઉમેદવારોની યાદી માટે ક્લિક કરો

સભ્ય ઉમેદવારોની યાદી માટે ક્લિક કરો

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *