પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી | Pravasi Shikshak Bharti

પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી | Pravasi Shikshak Bharti

PRAVASI TEACHER BHARATI RELATED LATEST NEWS Our site EDUMATERIALS provides information about all types of new jobs, academic news and competitive exam materials in gujarat primary education news and India. From here you can get different jobs. Such as education department gujarat, engineer jobs, diploma candidate jobs, MBA jobs, low job and various other jobs. Our site is famous for the preparation of competitive exams. We provide complete examination material for examination conducted from TET, HIT, TET, Police Examination, Clerk Examination, GPSC Examination, Panchayat Clerical Examination and other Gujarat Levels. Visit EDUMATERIAL every day for the latest offers of various brands and other technology updates. Click Here Current Affairs
Tag Line : education department gujarat, gujarat primary education news, gujarat primary education, gujarat education, gujarat education websiteojas online, ojas bharti 2022, ojas talati, ojas Job gujarat, ojas gpsc,ojas call letter download, ojas 2, Employment, Exam, Exams, Fix Pay, G.K, Gas/Electricity, General Knowledge, Gpsc, Grammar, Gseb, Gsrtc, Gtu Classes, Gujcat, Hall Ticket, Health Treatment, Also Answer key, Result, Merit and Selection Lists. We Also Provides GK, All types Most Important Study Materials Related General Knowledge, English Grammar, Gujarati Grammar, Maths, Science,  Click Here TEST PAPER
💥✍️🔰📚આ નિર્ણય અંતરિયાળ વિસ્તારની શાળાઓમા શૈક્ષણિક ગુણવત્તા સુધારવામાં ઉપયોગી થશે તેમજ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતાં ઉમેદવારોને નિમણૂંક આપી શિક્ષણકાર્યમાં જોડવામાં આવશે.
📓📲આ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ. ૧૦.૫૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામા આવેલ છે.

પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી જિલ્લાવાઈઝ જગ્યાઓ

પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી બાબત નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર અહીથી વાચો

પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી માહિતી માટે નો લેટર📲📓 શિક્ષણ મંત્રી શ્રી

ખાલી જગ્યા અને પરિપત્ર માટે અહી ક્લિક કરો
અરજી ફોર્મ માટે અહી ક્લિક કરો

અમારા વોટ્સએપ ગૃપમાં જોડાવા ક્લિક કરો

પ્રવાસી શિક્ષકો માટેના અત્યાર સુધીના બધા પરિપત્રો ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો
પ્રવાસી શિક્ષકની નિમણૂંકનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *