તમામ શૈક્ષણિક પરિપત્રો અને સમાચાર | All Educational news & GR

તમામ શૈક્ષણિક પરિપત્રો અને સમાચાર | All Educational news & GR

નમસ્કાર મિત્રો!

સરકાર દ્વારા રોજેરોજ શિક્ષણને લગતા અને શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શાળાને સ્પર્શતા પરિપત્રો આ પોસ્ટમાં મુકવામાં આવશે.

Car Insurance

Let’s get you started on your car insurance journey!

Car insurance or four wheeler insurance is an agreement between a car owner and the car insurance provider that offers protection for four-wheelers in the case of financial losses due to unforeseen events like accidents and natural calamities. This contract more often than not, is perceived as a piece of paper to be kept in the dashboard of the car and to be taken out only in case the traffic cops ever asks you for papers. But that’s not all! This paper financially protects your four wheeler in case of damage or loss through an accident. When you’re on the road, no matter how careful, there are chances that you might meet with an accident & you can end up with hefty repair bills.

Well, there are different kinds of four wheeler insurance such as third party car insurance which protects you from financial implications when the insured car accidentally causes damage to third-party vehicle/property or injuries to a third-party or person. This third-party car insurance or liability only cover policy, does not cover damages caused to the insured car. In India, as per the Motor Vehicle Act, it is compulsory to have a valid third-party insurance policy if you want to take your car on the road.

Another type of car insurance policy is comprehensive car insurance policy that protects not only against any third-party liability but also against any financial damage to the car that may be caused due to accidents, theft, fire & natural disasters such as lightening, storm, flood, cyclone etc. or damages which are man-made like vandalism, riots etc. Not only that! You can also avail a Personal Accident Cover which will cover for injuries or God Forbid, any severe physical damage, incurred in an accident!

Once you buy online car insurance, you can choose between a third party car insurance or a comprehensive car insurance or even a stand-alone damage policy, as per your needs. Tata AIG offers a range of third-party and comprehensive car insurance policies online to help you choose the type of coverage and protection your car needs. You can further enhance the comprehensive car insurance coverage with 13 car insurance add-ons. Fill in your car details and check quote to find the car insurance policy that is ideal for your four-wheeler!

Important Link : (28/05/22)

Bin Sachivalay Final Answer Key 2022

Std 12 all subject book in Gujarat

આજે લેવાયેલ સી.આર.સી. ની પરીક્ષાનુ પ્રશ્ન પેપર માટે અહી ક્લિક કરો

ધોરણ ૭ નવું ટાઈમ ટેબલ જાહેર

 આજના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો કાર્યક્રમ LIVE જોવાની લિંક 

રાજ્યના તમામ જિલ્લાના નવા Tpeo (તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી) ચાર્જ નિમણૂક નીચે મુજબ છે

PAGE 1     

PAGE 2

PAGE 3

IMPORTANT LINK::

GET PDF FROM HERE

પીડીએફ ખૂલવામાં થોડી વાર લાગી શકે છે

તારીખ ૨૩ થી ૨૫ માર્ચ,  ધોરણ ૩ માં FLN & NAS સર્વે અમલીકરણ બાબત

લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

શાળાની યાદી જોવા માટે અહી ક્લીક કરો


શાળામાં મોબાઈલના ઉપયોગ પર પ્રતિબન્ધ બાબત.

શાળા પ્રવેશ અંગે વયમર્યાદા નક્કી કરવા બાબત.


હાલ ઓફલાઈન શિક્ષણ નહીં:ગુજરાતમાં 5મી ફેબ્રુઆરી સુધી ધોરણ 1થી 9ના વર્ગોમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવાનો નિર્ણય

કોરોના બૂસ્ટર (ત્રીજો) ડોઝ લેનાર કર્મચારીને તે દિવસે રજા(ઓન ડ્યુટી) આપવા બાબત અગત્યનો લેટર તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૨ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

શિક્ષકો ની ભરતી પહેલાં બદલી કેમ્પ અને બદલી થયેલ સીક્ષકોને 100% છૂટા કરવા બાબત લેટેસ્ટ રજુવાત તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૨ માટે અહી ક્લિક કરો

11/1/2022

 વિદ્યાસહાયક ભરતી અંગેના સમાચાર જોવા અહીંયા ક્લિક કરો video

વિદ્યાસહાયકો દ્વારા ભોગવવામાં આવેલ ખાસ રજા માં રિકવરી નો નિર્ણય સ્થગિત કરવા બાબતે આજ નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

INSPIRE AWARDS LIST 2021

અમારા whatsappp ગૃપમાં જોડવા અહીં ક્લિક કરો

શૈક્ષણિક એપની પ્રેક્ટિકલ સમજુતીના વીડિયો

રજાઓ નું લીસ્ટ 2022 નું અંગ્રેજી માં ડાઉનલોડ કરો અહી થી

જાહેર રજાઓ અને મરજિયાત રજાઓ નું લીસ્ટ ગુજરાતી ભાષા માં ડાઉનલોડ કરો અહીંથી

જાહેર રજાઓનું લિસ્ટ બનાસકાંઠા

પ્રવાસી શિક્ષકો ના તાસ દીઠ વેતન વધારવા બાબત

પ્રવાસી શિક્ષક ની મુદત માંવધારો કરવા બાબત

ચૂંટણી માં કામ કરેલ અધિકારી અને કર્મચારીઓ ને મહેતાનું ચૂકવવા બાબતે પરિપત્ર

બાળકો મા કોરોનાના કોઈપણ જાતના લક્ષણ દેખાય તો શું કરવું તે બાબતનો પરિપત્ર તા:19/12/2021

Why Do You Need Car Insurance?

Car insurance or a four-wheeler policy is necessary to protect your car and you from various situations and scenarios that lead to financial damages. Here are some of the reasons why you need to have a third-party or comprehensive four-wheeler insurance policy:

Compliance with the law

Compliance with the law

According to the Motor Vehicles Act, having a third-party car insurance policy is compulsory by law. Therefore, every car plying on Indian roads must be covered at least by 3rd party insurance. Without a valid policy, you could end up getting into trouble with the law and would have to pay hefty traffic fines.

Protection from third-party liability

Protection from third-party liability

Third-party liability arises when the insured four-wheeler causes accidental damage to a third-party vehicle or property or injuries to a third-party person. Third-party car insurance or even a comprehensive car insurance policy covers these third-party liabilities and protects the policyholder of the insured car from financial damages. At Tata AIG, we offer four-wheeler insurance policies that come with basic as well as extensive insurance cover to protect you from a host of damages

Cover against theft

Cover against theft

If your four-wheeler or the car parts are stolen, then your car insurance policy can cover the financial damages and compensate you for the loss of the car or the replacement or repair of the car parts. In case of total loss (damage beyond repair) or theft of your car, Tata AIG ensures a quick and convenient settlement process to provide you with the sum insured of your car.

Protection against financial losses

Protection against financial losses

If there is a bump or deep scratch on your car due to an accidental collision or an act of vandalism can lead to financial damages. Here, an Own Damage cover or comprehensive car insurance is useful as they offer complete protection to the insured vehicle from various kinds of damages, right from theft and accidents to damage due to natural disaster and more.

Cover against natural calamities

Cover against natural calamities

In case of floods, cyclones, storms, earthquakes or other natural calamities, your car can face significant damages and the extent of repairs can get costly. The financial plan provided by your four-wheeler insurance cover helps take care of these damages so that your car is safe and in good condition even in harsh weather.

Personal Accident Cover

Personal Accident Cover

With a car insurance policy, you can avail of a personal accident cover of up to ₹15 lakhs, as per guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in the event of bodily injuries, disability or even death of the policyholder or the owner-driver of the vehicle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *