Category: PADMA AWARDS

Download Padma Awards List 2021 PDF for free from pib.gov.in using the direct download link given below.

Download Padma Awards List 2021 PDF for free from pib.gov.in using the direct download link given below. Padma Awards List 2021 રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિન 2021 (Republic Day 2021)ની પૂર્વ સંધ્યાએ દેશના મહાનુભાવોને જુદા જુદા ક્ષેત્રોના યોગદાન બદલ આપવામાં આવતા પદ્મએવોર્ડસ (Padma Awards 2021)ની યાદી જાહેર કરી છે. ભારત સરકારની આ યાદીમાં આ વર્ષે […]