Category: SARALDATA APP

પ્રથમ સત્રાંત નિદાન કસોટી ( SAT Semester Assessment Test) સમય પત્રક, માર્ગદર્શક સૂચનાઓ, ગુણ ઓનલાઈન કઈ રીતે કરવા?

પ્રથમ સત્રાંત નિદાન કસોટી ( SAT Semester Assessment Test) સમય પત્રક, માર્ગદર્શક સૂચનાઓ, ગુણ ઓનલાઈન કઈ રીતે કરવા? વગેરેની ચર્ચા આ પોસ્ટમાં કરીશું. SAT ના ગુણ અપડેટ માટેની અપડેટ સરળ ડેટા એપમાં આવી ગઈ છે એની સંપૂર્ણ માહિતી આ વીડિયોમાં આપી છે. SAT પ્રથમ સત્રાંત નિદાન કસોટી ( SAT Semester Assessment Test) સમય પત્રક SAT […]